About us | Lectures | Papers | Seminar | Examples | Programs | Download | Links | Contact


Karakterizacija dopustivih tokova

Vrijeme: 23.2.2006, 12:00
Predavaonica: 201
Predavač: Vedran Šego
Naziv: Karakterizacija dopustivih tokova
Opis:

Na prošlom predavanju smo objasnili motivaciju istraživanja pristupa odlučivanju pomoću konusa, te smo opisali prostor dopustivih tokova preferencija.

U ovom predavanju dajemo jasnu karakterizaciju tog prostora na osnovu grafa preferencija. Nakon toga, pokazat ćemo da konus ordinalno usklađenih potencijala nije zatvoren skup, te ćemo naći njegovo zatvorenje.

<< Povratak na popis seminara