About us | Lectures | Papers | Seminar | Examples | Programs | Download | Links | Contact


Generatori konusa konzistentnih tokova

Vrijeme: 28.2.2006, 14:00
Predavaonica: 105
Predavač: Vedran Šego
Naziv: Generatori konusa konzistentnih tokova
Opis:

Za uspješno rješavanje problema odlučivanja pomoću projekcija na konus (opisano u nizu prethodnih predavanja: 1, 2, 3) potrebni su nam još i generatori konusa.

Prvo ćemo dati pregled računanja generatora konusa ordinalno usklađenih potencijala, a zatim ćemo pomoću tih generatora izračunati i generatore konusa konzistentnih tokova. Bazirano na tim rezultatima, pokazat ćemo kako se generatori konusa konzistentnih tokova mogu računati direktno s grafa preferencija.

Na kraju, postupak računanja ćemo optimizirati, što će dovesti do minimalnog skupa generatora, te ćemo pokazati da (minimalni) broj generatora može biti jako velik u odnosu na dimenziju prostora tokova.

<< Povratak na popis seminara