About us | Lectures | Papers | Seminar | Examples | Programs | Download | Links | Contact


Projekcije na konus

Vrijeme: 2.3.2006, 12:00
Predavaonica: 201
Predavač: Vedran Šego
Naziv: Projekcije na konus
Opis:

Kruna dosadašnjih predavanja (1, 2, 3, 4) su projekcije na konus.

Da bismo objedinili sve rezultate i efikasno ih iskoristili u odlučivanju, potrebno je naći projekciju na konus određen tokom preferencija (kako je objašnjeno na prethodnom predavanju). Ta projekcija će "zamijeniti" projekciju na potprostor korištenu u klasičnoj metodi potencijala.

Dat ćemo pregled nekoliko pristupa, te njihovih prednosti i mana. Opisat ćemo postojeće algoritme i nužne modifikacije, kao i ograničenja koja proizlaze iz kompleksnosti početnog problema odlučivanja.

<< Povratak na popis seminara