About us | Lectures | Papers | Seminar | Examples | Programs | Download | Links | Contact


Data Envelopment Analysis u svjetlu Metode Potencijala

Vrijeme: 7.2.2005, 16:00
Predavaonica: 108
Predavač: Lavoslav Caklovic
Naziv: Data Envelopment Analysis u svjetlu Metode Potencijala
Opis:

Data Envelopment Analysis (DEA) je metoda mjerenja efikasnosti banaka, lanaca tragovina, poslovnih jedinica,... koja spada u grupu Input/Output metoda. Na seminaru će biti dane osnove metode na konkretnim primjerima u dvije dimenzija, te će biti pokazana veza s Metodom Potencijala.

<< Povratak na popis seminara